O nás

COOP Jednota Slovensko - Výročná správa 2023

VÝROČNÁ SPRÁVA 2023


PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKOCOOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na  Slovensku. V  roku 1845 založil Samuel Jurkovič prvé družstvo na Slovensku (Spolok gazdovský) a v roku 1869 založil Samuel Ormis v Revúcej prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP Jednotu.

Maloobchodný obrat skupiny COOP Jednota za obdobie 2019 - 2023 (v mld. eur)

Základné údaje

Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Dr., vl. č. 218/B

Vznik a vývoj:

 • 29. 11. 1968 – vznik Slovenského zväzu spotrebných družstiev
 • 29. 1. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo so spoločnosťou COOP CENTRUM, a. s.
 • 4. 3. 2002 – zmena obchodného mena na COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Právna forma: družstvo

Počet členov k 31. 12. 2023: 30 spotrebných družstiev

Poslanie

Poskytovať podporu a servis svojim členom, franšízantom, pôsobiť ako nákupné, servisné a marketingové centrum skupiny COOP Jednota, zastupovať a reprezentovať družstevné záujmy vo vzťahu k štátnym orgánom, záujmovým organizáciám a obchodným partnerom.

Zmyslom existencie je udržateľný maloobchodný predaj potravín a s tým súvisiacich služieb pre zákazníkov a členov družstiev. V tomto zmysle nadviazať na viac ako 150-ročnú tradíciu a posolstvo vzájomných potravných a úverových družstiev vznikajúcich od roku 1845.

Význam udržateľnosti

1. Ekonomická udržateľnosť = ziskovosť

2. Sociálna udržateľnosť = slušné, asertívne vzťahy a vzájomne výhodná spolupráca všetkých dotknutých subjektov vnútri skupiny COOP Jednota, a zároveň s externým prostredím

3. Environmentálna udržateľnosť = bez negatívnych vplyvov na okolie

Vízia

COOP Jednota Slovensko chce napĺňaním poslania zabezpečovať, aby skupina COOP Jednota:

 • bola vyhľadávaným príťažlivým, moderným maloobchodným predajcom s kvalitným tovarom a službami, so zameraním na kvalitné domáce a lokálne potraviny;
 • stala sa jedinečným miestom, ktoré je súčasťou zvyšovania kvality života zákazníkov, súčasťou ich domovov;
 • inšpirovala zákazníkov ku zdravému životnému štýlu, k ochrane krajiny a zodpovednosti za ňu;
 • bola zodpovedným subjektom, ktorý svojím konaním zlepšuje relevantnú komunitu.

COOP Jednota Slovensko chce vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako členom nástroje a riešenia na rast, resp. udržanie trhového podielu.

Strategické priority COOP Jednoty

 • zvyšovať ekonomickú silu a efektívnosť skupiny COOP Jednota, zvyšovať kvalitu procesov a kvalitu každého bodu skupiny COOP Jednota;
 • podporovať ekonomickú udržateľnosť každého subjektu skupiny COOP Jednota, a to nielen v krátkodobom horizonte;
 • rozvíjať udržateľnosť v zmysle sociálnej a spoločenskej zodpovednosti;
 • budovať environmentálnu udržateľnosť;
 • posilňovať lojálnosť zákazníka;
 • racionalizovať procesy v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb;
 • zvyšovať hodnotu značky COOP Jednota;
 • digitalizovať a realizovať multichannel presence;
 • vzdelávať a vychovávať odborné a manažérske kádre;
 • zabezpečovať transfer vedomostí, skúseností a „best practice“ zo zahraničia;
 • prehodnotiť systémové akvizície na vnútornom, resp. aj na zahraničnom trhu;
 • prehodnotiť otvorenosť systému pre vonkajšie podnikateľské subjekty;
 • podporovať otvorenú a neustálu komunikáciu v rámci skupiny COOP Jednota v dobrej viere.

Základné princípy spolupráce v COOP Jednote

 • transparentnosť
 • otvorenosť
 • férové vzťahy
 • poznanie zákazníka
 • poznanie predajní a praxe predajní

Zdieľané hodnotové piliere COOP Jednoty

Najvyššou zdieľanou hodnotou celej skupiny COOP Jednota je

 1. spokojný zákazník: Najvyššou zdieľanou hodnotou celej skupiny COOP Jednota je spokojný zákazník. Zákazník je ten, kto rozhoduje o budúcnosti skupiny COOP Jednota a udržateľnosti rozvoja celej skupiny.
 2. predajné miesto: Najdôležitejším miestom skupiny COOP Jednota je predajňa. Kľúčové je zabezpečenie plynulého zásobovania, optimalizácia sortimentu s ohľadom na jednotlivé maloobchodné reťazce, pokračovanie v modernizácii a rozvoji maloobchodnej siete s ohľadom na životné prostredie a udržateľnosť.
 3. spokojný zamestnanec: Tvorivý, spokojný, zodpovedný a spoľahlivý zamestnanec je základom úspešnosti napĺňania cieľov a poslania skupiny COOP Jednota, ako aj zárukou integrity systému.
 4. člen spotrebného družstva: Spotrebné družstvo je pomocnou rukou pre svojich členov a členovia sú platnou súčasťou komunity COOP Jednota a zárukou zlepšovania spoločnosti.

Výkony skupiny COOP Jednota a trhová pozícia

V roku 2023 dosiahli spotrebné družstvá prevádzkujúce predajne COOP Jednota celkový maloobchodný obrat vo výške 1,957 mld. eur, čo bolo o 10,5 % viac ako v roku 2022. Celkové tržby COOP Jednota boli vo výške 1,699 mld. eur a v medziročnom porovnaní boli vyššie o 10,8 %. Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli tržby v celkovej výške 0,812 mld. eur, čo bolo o 12,8 % viac v porovnaní s rokom 2022. Súhrnné tržby skupiny COOP Jednota boli v roku 2023 vo výške 2,511 mld. eur a v porovnaní s rokom 2022 vzrástli o 11,5 %.

COOP Jednota, v súlade so strategickým cieľom byť čo najbližšie k zákazníkovi a udržať si pozíciu najsilnejšieho domáceho reťazca, intenzívne pracuje na rozvoji a modernizácii svojich predajní. V roku 2023 pre zákazníkov otvorila spolu 17 nových predajní a 228 ich zrekonštruovala, pričom preinvestovala spolu takmer 47 mil. eur. Významnou udalosťou v rámci štruktúry a modernizácie predajnej siete bol od júla 2023 presun 70 supermarketov COOP Jednoty vo všetkých regiónoch Slovenska do vyššieho formátu Tempo SUPERMARKET so širšou ponukou kvalitných tovarov, najmä od slovenských výrobcov, s cieľom uspokojiť aj toho najnáročnejšieho zákazníka. V roku 2023 systém COOP Jednota posilnil svoju pozíciu aj v Bratislave. Začiatkom novembra otvorila COOP Jednota Nové Zámky modernú veľkoplošnú predajňu Tempo SUPERMARKET s predajnou plochou 1 600 m², ktorá je súčasťou obchodného centra Tehelko v priestoroch Národného futbalového štadióna.

Tradičný maloobchodný reťazec COOP Jednota sa zameriava predovšetkým na predaj kvalitnej domácej produkcie. Reálny predaj slovenských potravín v COOP Jednote je viac ako 70 %, čo je najviac spomedzi všetkých potravinových sietí pôsobiacich na Slovensku. A dokonca až 85 % produktov pod vlastnou značkou COOP Jednota pochádza od slovenských dodávateľov. Dlhodobou spoluprácou prednostne práve so slovenskými dodávateľmi a výrobcami podporuje skupina COOP Jednota domácu ekonomiku a podnikanie v oblasti potravín na Slovensku. Široká paleta lokálnych produktov v predajniach symbolizuje rozmanitosť regiónov, ale táto spolupráca zároveň prináša ekonomickú udržateľnosť miestnych producentov. Regionálne COOP Jednoty spolupracujú s lokálnymi pekármi, mäsiarmi a spracovateľmi či výrobcami mlieka a mliečnych produktov, čím zabezpečujú zákazníkom maximálnu čerstvosť a kvalitu.

Rok 2023 bol na Slovensku poznačený pretrvávajúcou vysokou infláciou, čo malo vplyv na oslabenie kúpnej sily domácností. Tržby v maloobchode v súhrne za celý rok 2023 dosiahli o 4,5 % nižšiu hodnotu ako v roku 2022. Významný vplyv na priemernú ročnú infláciu vo výške 10,5 % mali stále rastúce ceny potravín a nealkoholických nápojov a bývania s energiami. Potraviny s nealkoholickými nápojmi počas roku 2023 zdraželi v priemere o viac ako 17 %, bývanie s energiami o viac ako 9 %. Tieto dve položky tvoria takmer polovicu percent výdavkov slovenských domácností. Nákupné správanie zákazníkov sa mení, zákazník je opatrný, nakupuje s rozvahou a v menších množstvách, orientuje sa oveľa viac na zvýhodnené a akciové ponuky, ako aj na produkty vlastných značiek. Vzhľadom na to, že pokles celkovej inflácie v roku 2023 bol oproti očakávaniam rýchlejší, a to predovšetkým v dôsledku klesajúcich cien energií, očakáva sa postupné zrýchlenie tempa rastu ekonomiky a oživenie spotreby by mal podporiť aj rast reálnych miezd.


Výročné správy

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007