Študenti

Duálne vzdelávanie

Pre každého žiaka, ktorý absolvoval 9. ročník základnej školy ponúkame možnosť študovať na stredných odborných školách podporovaných systémom COOP Jednota.

Benefity poskytované študentom:

 • podnikové štipendium,
 • odmena za produktívnu prácu,
 • bezplatné osobné ochranné pracovné pomôcky,
 • cestovné náhrady na dopravu verejným dopravným prostriedkom na odbornú prax z miesta bydliska a späť,
 • preplatenie poplatkov na posúdenie zdravotnej spôsobilosti,
 • príspevok na stravovanie,
 • skúsení inštruktori, ktorí študentom odovzdajú praktické skúsenosti.Ako sa prihlásiť?

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen, https://www.soshotel.sk/
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina, https://www.sosoaskrupina.sk/
Stredná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ulica č. 3, Nové Zámky http://www.hosnz.sk
Stredná odborná škola služieb, ul. Sv. Michala 36, Levice https://www.soslevice.sk
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, http://www.halm.sk
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo, http://www.slanickaosada.sk/index.php/2019-01-09-22-18-33
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad https://sospp.edupage.org/Odborná prax

Pre študentov stredných odborných škôl, ktoré spolupracujú so spotrebnými družstvami systému COOP Jednota ponúkame možnosť absolvovať odbornú prax vo vybraných predajniach.

 

Benefity poskytované študentom:

 • bezplatné osobné ochranné pracovné pomôcky,
 • poskytnutie odmeny za produktívnu prácu,
 • skúsení zamestnanci, ktorí študentom odovzdajú praktické skúsenosti,
 • možnosť absolvovať odbornú prax v určenej predajni, vo vybraných SOŠ aj v predajni v mieste bydliska študenta,
 • možnosť brigádnickej práce na dohodu aj mimo školského roka.

Podrobnosti o jednotlivých benefitoch získate priamo v konkrétnej SOŠ. Jednotlivé benefity sú špecificky nastavené pre každú zo spolupracujúcich SOŠ.

Školy, s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odbornej praxe:

- Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Prievidza, študijný odbor obchodný pracovník
- Obchodná akadémia, Prievidza
- Súkromná stredná odborná škola Gos – Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava
- Stredná odborná škola, V. Paulínyho - Tótha 31/ 5, Senica
- Stredná odborná škola služieb, ul. Sv. Michala 36, Levice
- Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, organizačná zložka Stredná odborná škola drevárska, Odbor 2951 M výživa šport
- Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina. Odbor pracovník marketingu
- Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina  Brigáda

Pre študentov stredných a vysokých škôl ponúkame možnosť brigádovať v predajniach COOP Jednota. Benefity poskytované brigádnikom:

 • Práca bez sprostredkovateľských agentúr,
 • časová flexibilita,
 • možnosť využívať benefity vernostného programu.

Podrobnosti o jednotlivých benefitoch získate priamo v konkrétnom spotrebnom družstve.

Ako sa prihlásiť?


Voľné pracovné pozície