UPOZORNENIE UPOZORNENIE:

Vážení zákazníci, v COOP Jednote sa mimoriadnej situácii intenzívne venujeme a vyvíjame maximálne úsilie, aby sme Vám umožnili zakúpiť všetko, čo potrebujete ...

Viac informácií

Študenti

Duálne vzdelávanie

Pre každého žiaka, ktorý absolvoval 9. ročník základnej školy ponúkame možnosť študovať na stredných odborných školách podporovaných systémom COOP Jednota.

Benefity poskytované študentom:

 • podnikové štipendium,
 • odmena za produktívnu prácu,
 • bezplatné osobné ochranné pracovné pomôcky,
 • cestovné náhrady na dopravu verejným dopravným prostriedkom na odbornú prax z miesta bydliska a späť,
 • preplatenie poplatkov na posúdenie zdravotnej spôsobilosti,
 • príspevok na stravovanie,
 • skúsení inštruktori, ktorí študentom odovzdajú praktické skúsenosti.Ako sa prihlásiť?

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen, https://www.soshotel.sk/
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina, https://www.sosoaskrupina.sk/
Stredná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ulica č. 3, Nové Zámky http://www.hosnz.sk
Stredná odborná škola služieb, ul. Sv. Michala 36, Levice https://www.soslevice.sk
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, http://www.halm.sk
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo, http://www.slanickaosada.sk/index.php/2019-01-09-22-18-33Odborná prax

Pre študentov stredných odborných škôl, ktoré spolupracujú so spotrebnými družstvami systému COOP Jednota ponúkame možnosť absolvovať odbornú prax vo vybraných predajniach.

 

Benefity poskytované študentom:

 • bezplatné osobné ochranné pracovné pomôcky,
 • poskytnutie odmeny za produktívnu prácu,
 • skúsení zamestnanci, ktorí študentom odovzdajú praktické skúsenosti,
 • možnosť absolvovať odbornú prax v určenej predajni, vo vybraných SOŠ aj v predajni v mieste bydliska študenta,
 • možnosť brigádnickej práce na dohodu aj mimo školského roka.

Podrobnosti o jednotlivých benefitoch získate priamo v konkrétnej SOŠ. Jednotlivé benefity sú špecificky nastavené pre každú zo spolupracujúcich SOŠ.

Školy, s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odbornej praxe:

- Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Prievidza, študijný odbor obchodný pracovník
- Obchodná akadémia, Prievidza
- Súkromná stredná odborná škola Gos – Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava
- Stredná odborná škola, V. Paulínyho - Tótha 31/ 5, Senica
- Stredná odborná škola služieb, ul. Sv. Michala 36, Levice
- Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, organizačná zložka Stredná odborná škola drevárska, Odbor 2951 M výživa šport
- Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina. Odbor pracovník marketingu
- Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina  Brigáda

Pre študentov stredných a vysokých škôl ponúkame možnosť brigádovať v predajniach COOP Jednota. Benefity poskytované brigádnikom:

 • Práca bez sprostredkovateľských agentúr,
 • časová flexibilita,
 • možnosť využívať benefity vernostného programu.

Podrobnosti o jednotlivých benefitoch získate priamo v konkrétnom spotrebnom družstve.

Ako sa prihlásiť?


Voľné pracovné pozície