UPOZORNENIE UPOZORNENIE:

Milí zákazníci, dovoľte nám upozorniť vás na podvodné SMS správy, ktorých obsahom je klamlivá výhra od COOP Jednoty ...

Viac informácií

Etický kódex

Spoločensky zodpovedné podnikanie spotrebných družstiev systému COOP Jednota stojí na týchto hodnotách:

S úctou k zákazníkovi Spokojný zákazník je najvyššou hodnotou, ktorej podriaďujeme všetky ostatné ciele.

Korektne k zamestnancom Spokojný a tvorivý zamestnanec predstavuje základ, vďaka ktorému je možné napĺňať ciele a poslanie systému COOP Jednota.

Eticky k podnikateľskému prostrediu Dodržiavanie etických noriem predstavuje základ dlhodobo udržateľného podnikateľského prostredia. Preto aktívne budujeme a podporujeme transparentné vzťahy a etickú hospodársku súťaž.

Dôveryhodne k obchodným partnerom Seriózne obchodné vzťahy a obojstranne výhodná spolupráca sú pre nás zárukou etického a úspešného podnikania. Preto so všetkými obchodnými partnermi udržiavame rovnocenné vzťahy.

Čestne ku konkurencii Podnikateľské správanie v súlade s dobrými mravmi je pre nás základnou hodnotou. Preto rešpektujeme a dodržiavame pravidlá etickej hospodárskej súťaže.

Ústretovo voči spoločnosti Záleží nám na priaznivej celospoločenskej klíme a pokroku. Preto vyvíjame činnosti, ktorými podporujeme vybrané sociálne skupiny a oblasti spoločenského života.

Zodpovedne k životnému prostrediu Neustále skvalitňujeme naše služby, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je ochrana životného prostredia.

Kompletné znenie etického kódexu Čítaj