Nadácia COOP Jednota

História

História reťazca COOP Jednota siaha až do polovice 19. storočia. Podstata družstevného podnikania stojí na myšlienke vzájomnej pomoci. Družstvá od svojho vzniku plnili sociálnu funkciu, podporovali rozvoj kultúry a vzdelávania. Nadácia COOP Jednota sa preto snaží nadviazať na toto historické dedičstvo.

Vďaka pôsobeniu nadácie vraciame časť vytvoreného zisku našim zákazníkom a používame ho v ich prospech.

Podporujeme

Fungovanie nadácie nám umožňuje prispievať k obnove a rozvoju obcí, podporovať kultúrne, športové a vzdelávacie inštitúcie v regiónoch. Darí sa nám podporovať aj miestne komunity a postupne tak zvyšovať kvalitu života v obciach.

Nadácia COOP Jednota však nezabúda ani na tých, ktorí pomoc potrebujú najviac. Pomáha pri humanitárnych katastrofách a dlhodobo podporuje slovenské zdravotníctvo. Zdravotnícke prístroje a vybavenie venované nadáciou každodenne pomáhajú lekárom a pacientom v desiatkach nemocníc po celom Slovensku.

Nadácia okrem toho aj finančne podporuje rodiny s ťažko postihnutými deťmi, aby im čo najviac uľahčila fungovanie v ťažkej životnej situácii.

Hodnoty

Nadácia COOP Jednota poskytuje pomoc všade tam, kde ju treba a zároveň sa jej nedostáva. Vychádza pritom z nasledovných základných pilierov.

Spolupatričnosť a vzájomná podpora

Myšlienka vzájomnej pomoci patrí k samotnej podstate družstevného podnikania. Preto sa ju snažíme napĺňať aj v ostatných oblastiach života.

Kultúra a tradície

Ako inštitúcia s dlhou históriou si uvedomujeme dôležitosť zachovania tradícií a šírenia kultúry.

Človek a zdravie

Vieme, že zdravie je to najcennejšie, čo máme. Preto robíme všetko preto, aby sme čo najviac prispeli k lepšej a zdravšej budúcnosti.

Kontaktné údaje
Kontakt Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25, 82718 Bratislava Tel.: 02/58 233 233 nadacia@coop.sk IČO: 30789214
Orgány nadácie
SPRÁVNA RADA Ing. Gabriel Csollár, predseda Správnej rady nadácie
Členovia: Ing. Július Belovič, Ing. Miroslav Janík, Ing. Ján Šlauka, Ing. František Hric, Ing. Jozef Vahančík
DOZORNÁ RADA Ing. Štefan Mácsadi, predseda Dozornej rady nadácie
Členovia: Ing. Bohuslav Uváčik, Ing. Ľudovít Kulcsár, Ing. Peter Tužinský, Ing. Štefan Bujňák, Ing. Ján Koza
SPRÁVCA NADÁCIE Ing. Ján Bilinský