COOPKasa

Služba coopkasa je nová moderná služba, ktorá umožňuje platiť zákazníkom faktúry (poukazy, šeky, poštové poukážky, bankové zloženky) vydávané spoločnosťami, ktoré na základe nich prijímajú platby za svoje služby poskytnuté zákazníkom. Každá takáto spoločnosť sa stáva partnerom služby coopkasa.

Služba coopkasa zákazníkovi umožní zaplatiť sumu uvedenú na faktúre vo vybraných predajniach COOP Jednota počas výhodných otváracích hodín a aj počas víkendov. Služba coopkasa umožňuje platiť svoje faktúry popri každodennom nakupovaní. Zákazník vybaví svoje každodenné nákupy a aj starostlivosť o domácnosť na jednom mieste.

Celý proces platenia faktúr prostredníctvom služby coopkasa je založený na zosnímaní čiarového kódu, ktorý je vytlačený na faktúre a je až po pripísanie prostriedkov na platobný účet vydavateľa faktúry garantovaný bankou. Potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade faktúry. Faktúru je možné predložiť na úhradu ako súčasť bežného nákupu.

Platenie faktúr je rýchle a jednoduché, rovnako ako platba za bežný nákup!


Kompletný zoznam partnerov

Výhody

  • Dlhšie otváracie hodiny
  • Možnosť platby aj cez víkend
  • Platením faktúr pri nákupe šetríte čas
  • Možnosť zaplatiť faktúru v hotovosti alebo platobnou kartou

Proces platenia účtov

Platenie cez coopkasu je úplne jednoduché. Stačí nasnímať čiarový kód vytlačený na faktúre – rovnako, ako pri blokovaní tovaru. Ako doklad o zaplatení slúži potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne.


Služba platba faktúr

Zákazník COOP Jednoty predloží pokladníkovi pri platení za nakúpený tovar na predajni aj faktúru, ktorú chce zaplatiť. Pokladník načíta čiarový kód z faktúry zákazníka a po zaplatení faktúry vydá potvrdenku UniCredit Bank o platbe faktúry a pokladničný doklad o zaplatení faktúry. Zákazník môže zaplatiť faktúru v hotovosti alebo kartou. 

UniCredit Bank garantuje zákazníkovi pripísanie sumy faktúry s variabilným symbolom faktúry na účet vystaviteľa faktúry na druhý obchodný deň po dni kedy zákazník zaplatil faktúru v COOP Jednote.


Aké typy faktúr môžem zaplatiť

Zákazník môže predložiť poštové zloženky, peňažné poukazy a faktúry vystavovateľov podľa prílohy nižšie. Typické sú platby faktúr dodávateľov elektriny, vody, poisťovní alebo kozmetických spoločností. UniCredit Bank priebežne rozširuje zoznam vystaviteľov faktúr tak, aby zákazníci mohli zaplatiť všetky svoje faktúry na jednom mieste. Zákazník môže predložiť na zaplatenie všetky faktúry a pokladník overí či UniCredit Bank danú faktúru podporuje. Zákazník si nemusí vopred zisťovať, ktoré faktúry môže v COOP Jednote zaplatiť. 

Kde môžem zaplatiť

Zákazník môže zaplatiť faktúru v sieti predajní SD COOP Jednota (zoznam predajní nájdete tu) na ktorejkoľvek pokladni predajného miesta označeného logom coopkasa.

Zoznam podporovaných faktúr spoločnosťou UniCredit

Poplatky

Za každú platbu faktúry zaplatí zákazník poplatok 80 centov spolu so sumou faktúry. V prípade ak zákazník zaplatí viacero faktúr dostane jednu potvrdenku a osobitne uvedenú každú platbu a k nej prislúchajúci poplatok.

Výhody

· zákazník môže svoje faktúry platiť v širokej sieti predajní COOP Jednota po celom Slovensku počas otváracích hodín aj cez víkendy

· pohodlný spôsob platenia faktúr pri pravidelnom nakupovaní tovaru na jednom mieste, stačí si zobrať so sebou do obchodu faktúry a ukázať ich pokladníkovi 

· rýchla a bezpečná platba načítaním čiarového kódu overovaného podľa databáz vystavovateľov faktúr v UniCredit Bank, ktorá garantuje bezpečnosť celého procesu platenia 

· nižšie poplatky ako pri iných službách 


Kontakt a reklamácie

V prípade otázok ohľadne služby platba faktúr kontaktuje UniCredit Bank.

Ak reklamujete platbu využite náš email reklamacie@unicreditgroup.sk alebo sa zastavte na ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank Slovakia, a.s. Aktuálny zoznam pobočiek UniCredit Bank nájdete na stránke banky www.unicreditbank.sk.