COOPKasa

Služba coopkasa je nová moderná služba, ktorá umožňuje platiť zákazníkom účty (poukazy, šeky, poštové poukážky, bankové zloženky) vydávané spoločnosťami, ktoré na základe nich prijímajú platby za svoje služby poskytnuté zákazníkom. Každá takáto spoločnosť sa stáva partnerom služby coopkasa.

Služba coopkasa zákazníkovi umožní zaplatiť sumu uvedenú na účte vo vybraných predajniach COOP Jednota počas výhodných otváracích hodín a aj počas víkendov. Služba coopkasa umožňuje platiť svoje účty popri každodennom nakupovaní. Zákazník vybaví svoje každodenné nákupy a aj starostlivosť o domácnosť na jednom mieste.

Celý proces platenia účtov prostredníctvom služby coopkasa je založený na zosnímaní čiarového kódu, ktorý je vytlačený na účte a je až po pripísanie prostriedkov na platobný účet vydavateľa účtu garantovaný bankou. Potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade účtu. Účet je možné predložiť na úhradu ako súčasť bežného nákupu.

Platenie účtov je rýchle a jednoduché, rovnako ako platba za bežný nákup!

Kompletný zoznam partnerov

Výhody

  • Nižšie poplatky než na pošte.
  • Dlhšie otváracie hodiny.
  • Možnosť platby aj cez víkend.
  • Platením účtov pri nákupe šetríte čas.
  • Možnosť zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Proces platenia účtov

Platenie cez COOPkasu je úplne jednoduché. Stačí nasnímať čiarový kód vytlačený na účte – rovnako, ako pri blokovaní tovaru. Ako doklad o zaplatení slúži potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne.

Porovnanie poplatkov


COOPkasaSlovenská pošta
Do sumy 34,00 € vrátane0,33 €0,50 €* (do sumy 30 €)
Od sumy 34,01 €0,45 €0,65 €* (do sumy 150 €)

Zdroj: *Cenník Slovenskej pošty 
Viac informácií o službe prostredníctvom partnera UniCredit  

Služba platba faktúr

Zákazník COOP Jednoty predloží pokladníkovi pri platení za nakúpený tovar na predajni aj faktúru, ktorú chce zaplatiť. Pokladník načíta čiarový kód z faktúry zákazníka a po zaplatení faktúry vydá potvrdenku UniCredit Bank o platbe faktúry a pokladničný doklad o zaplatení faktúry. Zákazník môže zaplatiť faktúru v hotovosti alebo kartou.

UniCredit Bank garantuje zákazníkovi pripísanie sumy faktúry s variabilným symbolom faktúry na účet vystaviteľa faktúry na druhý obchodný deň po dni kedy zákazník zaplatil faktúru v COOP Jednote.

Aké typy faktúr môžem zaplatiť

Zákazník môže predložiť poštové zloženky, peňažné poukazy a faktúry vystavovateľov podľa prílohy nižšie. Typické sú platby faktúr dodávateľov elektriny, vody, poisťovní alebo kozmetických spoločností. UniCredit Bank priebežne rozširuje zoznam vystaviteľov faktúr tak, aby zákazníci mohli zaplatiť všetky svoje faktúry na jednom mieste. Zákazník môže predložiť na zaplatenie všetky faktúry a pokladník overí či UniCredit Bank danú faktúru podporuje. Zákazník si nemusí vopred zisťovať, ktoré faktúry môže v COOP Jednote zaplatiť.

Kde môžem zaplatiť

Zákazník môže zaplatiť faktúru v sieti predajní SD COOP Jednota (zoznam predajní nájdete tu) na ktorejkoľvek pokladni predajného miesta označeného logom COOPkassa.

Zoznam podporovaných faktúr spoločnosťou UniCredit

Poplatky

Pri sume faktúry do 34 EUR je poplatok, ktorý zákazník za službu platí 0,33 EUR a pri sume faktúry nad 34 EUR zákazník zaplatí 0,45 EUR (vrátane). Za platbu SIPO zaplatí zákazník poplatok vo výške 0,10 EUR. Za každú platbu faktúry zaplatí zákazník poplatok spolu so sumou faktúry. V prípade ak zákazník zaplatí viacero faktúr dostane jednu potvrdenku a osobitne uvedenú každú platbu a k nej prislúchajúci poplatok.

Výhody

· zákazník môže svoje faktúry platiť v širokej sieti predajní COOP Jednota po celom Slovensku počas otváracích hodín aj cez víkendy
· pohodlný spôsob platenia faktúr pri pravidelnom nakupovaní tovaru na jednom mieste, stačí si zobrať so sebou do obchodu faktúry a ukázať ich pokladníkovi
· rýchla a bezpečná platba načítaním čiarového kódu overovaného podľa databáz vystavovateľov faktúr v UniCredit Bank, ktorá garantuje bezpečnosť celého procesu platenia
· nižšie poplatky ako pri iných službách

Kontakt a reklamácie

V prípade otázok ohľadne služby platba faktúr kontaktuje UniCredit Bank.

Ak reklamujete platbu prosíme na email reklamacie@unicreditgroup.sk alebo na ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank Slovakia, a.s. Aktuálny zoznam pobočiek UniCredit Bank nájdete na stránke banky www.unicreditbank.sk.