Ocenenia: Cena J. A. Segnera za metrológiu

COOP Jednota dostala za využitie unikátnej smart technológie Cenu J. A. Segnera za metrológiu za rok 2021

Cena J. A. Segnera za metrológiu za rok 2021

Maloobchodná sieť COOP Jednota získala za aplikovanie inteligentného meracieho systému do svojich predajní prestížnu cenu za metrológiu za rok 2021. Riešenie založené na IoT, teda internete vecí, ocenil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) na jubilejnom 50. Fóre metrológov. Toto smart riešenie zefektívňuje prácu a pomáha dohliadať na čerstvosť potravín v stovkách predajní systému COOP Jednota (v 355 predajniach ku koncu roka 2022).

Uvedený systém automaticky upozorní na prípadné nezrovnalosti a taktiež dokáže odhaliť poškodené chladiarenské alebo mraziarenské zariadenie, ktoré nesprávne chladia tovar. Tisíce senzorov automaticky dohliadajú na správne chladenie potravín, upozornia na neštandardnú situáciu a pomôžu zvýšiť energetickú efektivitu predajní COOP Jednoty. To je v skratke prínos oceneného smart riešenia – riešenia na báze internetu vecí (IoT) – ktoré COOP Jednota úspešne realizuje s dvomi partnermi. Riešenie umožňuje online zber dát a vyhodnocovanie nameraných hodnôt z akéhokoľvek miesta na svete. Pomáha pokryť legislatívne požiadavky viacerých právnych predpisov či už z oblasti merania (napr. HACCP) alebo metrologickej kontroly (kalibrácie). Do existujúcej online platformy je možné zapojiť ďalšie meradlá  s IoT funkcionalitou (napr. elektromery, vodomery a iné).

„Projektom automatizovaného monitorovania v oblasti potravín pokračujeme v ceste modernizácie našej predajnej siete. Kombináciou získaných dát môžeme optimalizovať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, čo následne vplýva nielen na samotné náklady, ale aj na zvýšenú ochranu životného prostredia. Ďalším benefitom je čo najdlhšie udržiavanie čerstvosti a kvality jednotlivých tovarov,“ hovorí Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb v COOP Jednote Slovensko.