Zásady spracúvania súborov cookies

Zásady spracúvania súborov cookies

aktualizované 24.2.2022


Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018. Prevádzkovateľ osobných údajov: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 697 547, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka číslo: 218/B


Zodpovedná osoba: JUDr. Peter SIMAN, COOP Jednota Slovensko, s.d., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava Kontaktné údaje: dpo@coop.sk


Základné práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk.


Používanie cookies

Používaním stránky www.coop.sk (ďalej len „stránka“) vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s vašim nastavením cookies. Váš súhlas nepotrebujeme v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách na technické ukladanie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požadujete (tzv. potrebné cookies).


Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.


Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránky, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a reklamu a zároveň, umožnili im hlasovať, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránky. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, môže tak jednoducho urobiť aj v nastaveniach cookies Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.


Aké cookies používame

Táto webstránka používa súbory cookies. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom stránky prispôsobiť obsah a reklamu a zároveň by sme mohli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri skombinovať informácie o ďalších údajoch, ktoré vám mohli poskytnúť alebo ktoré vás získali, keď ste používali ich služby. Viac informácií nájdete v Zásadách spracúvania súborov cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača šíriť návštevy webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartfón, tablet). Zo zákona môžeme používať len tie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb informačnej služby alebo pre poskytovanie služieb. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. 

Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať aj prostredníctvom našich Zásad spracúvania súborov cookies.

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: coop.sk


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 27. 1. 2022 Cookiebot:

Potrebné (7)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok alebo k službám. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
CONSENT [x2] Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 rokov HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
laravel_session coop.sk This cookie is used internally by the website’s owners, when uploading or renewing website content. 1 deň HTTP Cookie
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
XSRF-TOKEN coop.sk Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 1 deň HTTP Cookie

Štatistiky (3)

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 rokov HTTP Cookie
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 deň HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 deň HTTP Cookie

Marketing (16)

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie správania sa návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mesiacov HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
C Adform Used to check if the user's browser supports cookies. 30 dní HTTP Cookie
tr Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
uid Adform Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. 2 mesiacov HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Táto webstránka používa súbory cookies. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom stránky prispôsobiť obsah a reklamu a zároveň by sme mohli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri skombinovať informácie o ďalších údajoch, ktoré vám mohli poskytnúť alebo ktoré vás získali, keď ste používali ich služby. Viac informácií nájdete v Zásadách spracúvania súborov cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača šíriť návštevy webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartfón, tablet). Zo zákona môžeme používať len tie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb informačnej služby alebo pre poskytovanie služieb. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. 

Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať aj prostredníctvom našich Zásad spracúvania súborov cookies.

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: coop.sk


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 27. 1. 2022 Cookiebot:

Potrebné (7)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok alebo k službám. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
CONSENT [x2] Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 rokov HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
laravel_session coop.sk This cookie is used internally by the website’s owners, when uploading or renewing website content. 1 deň HTTP Cookie
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
XSRF-TOKEN coop.sk Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 1 deň HTTP Cookie

Štatistiky (3)

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 rokov HTTP Cookie
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 deň HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 deň HTTP Cookie

Marketing (16)

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie správania sa návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mesiacov HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
C Adform Used to check if the user's browser supports cookies. 30 dní HTTP Cookie
tr Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
uid Adform Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. 2 mesiacov HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Táto webstránka používa súbory cookies. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom stránky prispôsobiť obsah a reklamu a zároveň by sme mohli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu skombinovať informácie o ďalších údajoch, ktoré vám mohli poskytnúť alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Viac informácií nájdete v Zásadách spracúvania súborov cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača ukladané vo vášom zariadení (napr. počítač, smartfón, tablet). Zo zákona môžeme používať len tie, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požadujete (tzv. potrebné cookies). Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

 

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať aj prostredníctvom našich Zásad spracúvania súborov cookies.

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: coop.sk


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 27. 1. 2022 Cookiebot:

Potrebné (7)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok alebo k službám. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
CONSENT [x2] Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 rokov HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
laravel_session coop.sk This cookie is used internally by the website’s owners, when uploading or renewing website content. 1 deň HTTP Cookie
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
XSRF-TOKEN coop.sk Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 1 deň HTTP Cookie

Štatistiky (3)

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 rokov HTTP Cookie
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 deň HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 deň HTTP Cookie

Marketing (16)

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie správania sa návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mesiacov HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
C Adform Used to check if the user's browser supports cookies. 30 dní HTTP Cookie
tr Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
uid Adform Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. 2 mesiacov HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage