Program podpory lokálnych komunít

Späť


Program podpory lokálnych komunít

Úvod


Spoločenská zodpovednosť, nezištnosť a dobrovoľníctvo boli odjakživa úzko späté s družstevníctvom. Záleží nám, aby sa Vám v regiónoch lepšie žilo a aby sme si boli vzájomne dobrými susedmi. Po úspešných dvoch ročníkoch pokračujeme aj tento rok v projekte podpory lokálnych komunít.

CIEĽ 

Naším zámerom je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. Chceme podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska.

VÍŤAZI

Aj do tretieho ročníka prihlásili desiatky subjektov množstvo atraktívnych projektoch. O tom, ktorých 26 si napokon rozdelí 156 000 eur rozhodla verejnosť v hlasovaní. .

Zoznam víťazných projektov tretieho ročníka nájdete tu.