Program podpory lokálnych komunít

Späť


Program podpory lokálnych komunít

Úvod


Vybrali ste víťazov

Do 8. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít bolo v priebehu dvoch mesiacov prihlásených 1500 projektov. Z nich vybrali regionálne COOP Jednoty 26 slovenských obcí a miest, v ktorých ste mohli v záverečnom hlasovaní podporiť jeden z troch nominovaných projektov. Každý víťazný projekt, ktorý počas hlasovania dostal od miestnych občanov najvyšší počet hlasov, získava od Nadácie COOP Jednota grant do výšky 6 tisíc eur. 

Víťazné projekty

Víťazné projekty za každú COOP Jednotu a vybranú obec si môžete prezerať tak, že si vo vyberači zvolíte ročník a regionálnu COOP Jednotu, pri ktorej je uvedený názov obce. Otvorí sa nová stránka, na ktorej nájdete všetky informácie.

Poukázanie grantu víťazom

Nadácia COOP Jednota v mesiaci júl 2024 zašle predkladateľom víťazných projektov návrh Dohody o podmienkach poskytnutia finančného grantu. Po doručení podpísanej Dohody zašle nadácia na účet predkladateľa finančný grant. Na využitie grantu a predloženie dokladov preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov majú žiadatelia 1 rok od podpísania Dohody obidvomi stranami.

8. ročník programu je ukončený

Víťazi sú známi, tohtoročný program na získanie grantu Nadácie COOP Jednota je ukončený. Na budúci rok budete mať znovu možnosť zapojiť sa a zabojovať o šancu získať grant na realizáciu vášho projektu. Stačí, ak budete sledovať stránku COOP Jednota alebo naše ďalšie komunikačné kanály.

Všetkým zadávateľom projektov ďakujeme!

Nadácia COOP Jednota


PARTNERI PROJEKTU: