Program podpory lokálnych komunít

Späť


Program podpory lokálnych komunít

Úvod


Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Rovnako ako pre vznik prvých slovenských družstiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota sú tieto dve vzácne vlastnosti mottom a súčasne hybnou silou. Záleží nám na tom, aby ste mali možnosť aktívne sa zapájať do diania vo vašich obciach a mestách, preto zahajujeme už 8. ročník obľúbeného nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí.

 

Ciele programu

Naším zámerom je umožniť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou podpory realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športové areály a detské ihriská. Podporujeme výsadbu a udržiavanie zelene, ochranu životného prostredia, propagáciu slovenských tradícií, rozvoj lokálnych športových klubov, budovanie turistických trás a cyklotrás.

 

Výška finančného grantu:      6000 €

 

Podávanie žiadostí o grant

Podávanie žiadostí o grant 8. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít je ukončené.
Podávanie žiadosti o grant bolo prístupné počas dvoch mesiacov v termíne od 1.2.2024 do 31.3.2024.

 

Zverejnenie vybraných obcí a projektov postupujúcich do hlasovania

V súčasnosti prebieha spracovanie podaných žiadostí v regionálnych COOP Jednotách. Informácie o vybraných obciach a projektoch postupujúcich do hlasovania budú zverejnené 30. apríla 2024 na tejto webovej stránke. Súčasne budú uverejnené aj adresy jednotlivých predajní, v ktorých bude hlasovanie prebiehať.

 

Hlasovanie za víťazné projekty

Hlasovanie za víťazné projekty bude prebiehať v zverejnených predajniach COOP Jednoty z termíne od 15.5.2024 do 15.6.2024.PARTNERI PROJEKTU: