Podpora zdravotníctva a sociálna pomoc

Späť

Podpora zdravotníctva a sociálna pomoc

O projekte 2023


Slovenské zdravotníctvo dlhodobo trpí nedostatkom prostriedkov na kúpu moderného technologického vybavenia nemocníc, ambulancií či liečebných ústavov a podobných zariadení. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota preto každý rok kupujeme špičkové zdravotnícke prístroje, pomôcky a iné zariadenia nevyhnutné na diagnostiku, liečbu, monitoring a iné dôležité činnosti súvisiace so starostlivosťou o pacienta. V prípadoch potreby poskytujeme aj finančné dary určené na riešenie problematických situácií.