Program podpory lokálnych komunít

Späť


Program podpory lokálnych komunít

Úvod


V 7. ročníku nadačného programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí bolo do záverečného hlasovania vybraných 26 obcí zo všetkých regiónov Slovenska. Za každú obec sú zvolené tri projekty, za ktoré môžete hlasovať vo vybraných predajniach COOP Jednota v termíne od 15. 5. 2023 do 15. 6. 2023. Príďte zahlasovať a podporiť tak „svoj“ projekt! Tešíme sa na vašu návštevu.

Popisy jednotlivých projektov a zoznam predajní, v ktorých bude prebiehať hlasovanie, si môžete prezerať tak, že si vľavo vyberiete ročník a regionálnu COOP Jednotu, pri ktorej je uvedený názov vybranej obce. Otvorí sa nová stránka, na ktorej nájdete všetky informácie.

V súbore na stiahnutie nájdete prehľad obsahujúci vybrané obce, názvy projektov postupujúcich do hlasovania a adresy jednotlivých predajní, v ktorých bude hlasovanie prebiehať.

Zoznam projektov postupujúcich do hlasovania vo formáte PDF (na stiahnutie):

Zoznam projektov

Hlasovanie za víťazné projekty

Hlasovanie za víťazné projekty bude prebiehať od 15. 5. 2023 do 15. 6. 2023 vo vybraných predajniach COOP Jednoty. V každej uvedenej predajni bude k dispozícii hlasovacia urna s popismi troch projektov. Zákazníci vhodením žetónov do urny zahlasujú za projekt, ktorý si vybrali a chcú ho podporiť. Žetóny dostanú zákazníci pri pokladniach za každý nákup podľa nasledujúceho mechanizmu.

Mechanizmus vydávania žetónov

Za každých 5 EUR zo zrealizovaného nákupu dostane zákazník 1 žetón (nákup nie je potrebné rozdeľovať na menšie časti). Napríklad za nákup v celkovej hodnote 5,10 EUR dostane zákazník 1 žetón, za 12,50 EUR dostane 2 žetóny, za 29,90 dostane 5 žetónov.

Vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie výsledkov

Vyhodnotenie hlasovania bude prebiehať po ukončení hlasovania. Informácie o výsledkoch hlasovania a víťazných projektoch budú zverejnené 30. júna 2023 na tejto stránke.

Poukázanie grantu víťazom

Nadácia COOP Jednota v mesiaci júl 2023 zašle predkladateľom víťazných projektov návrh Dohody o podmienkach poskytnutia finančného grantu. Po doručení Dohody podpísanej predkladateľom zašle nadácia na účet predkladateľa finančný grant. Na využitie grantu na dohodnutý účel a predloženie dokladov preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov majú žiadatelia 1 rok od podpísania Dohody.

Všetkým zadávateľom projektov ďakujeme za účasť a krásne projekty. V tomto ročníku bolo do programu prihlásených 1000 projektov. Nadácia síce môže každý rok podporiť „iba“ 26 z nich, ale ak sa do programu zapojíte aj nasledujúci rok, budete mať znovu šancu získať grant na rozvoj vašej obce či mesta.

Tlačové správy

Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny