Program podpory lokálnych komunít

Späť

Program podpory lokálnych komunít

CJ Trnava - Cífer


Vybrali ste víťaza:


Mobiliár do parku za veľkým kaštieľom v Cíferi

Zadávateľ projektu:
Občianske združenie Cziffer

Popis projektu:
Obec Cífer sa stala majiteľom národnej kultúrnej pamiatky tzv. Veľkého kaštieľa s priľahlým parkom. Priestor parku je v súčasnosti husto zarastený náletovými drevinami. V podstate je to les, cez ktorý vedie zopár peších vyšliapaných chodníkov. Nenachádza sa tu žiaden mobiliár. Cieľom obce je v spolupráci s pamiatkovým úradom obnoviť park do pôvodnej podoby krajinného parku. Bude to práca na niekoľko desaťročí. Avšak aj počas tejto doby bude park prístupný pre verejnosť. Preto chceme park zariadiť základným zariadením - mobiliárom, ktorý vám spríjemní pobyt a vytvorí miesta na oddych. Aby ste sa tam cítili komfortnejšie, potrebujeme do parku umiestniť základný mobiliár: lavičky, odpadkové koše, piknikové stoly s lavicami a informačné tabule. Kritériom pre výber mobiliáru bude odolnosť, vzhľad vhodný do parku, pohodlnosť  a ľahká údržba. Informačné tabule budú venované nasledovným témam: história kaštieľa a parku, pravidlá bezpečného pohybu v parku a staré dreviny, a časom ich doplníme aj o ďalšie témy."