Kariéra

Späť

Vyplňte formulár na prejavenie záujmu o prácu v COOP Jednote


Pracovná pozícia, o ktorú máte záujem
Miesto kde máte záujem pracovať
Vyplniť osobné údaje
Vyplniť profesné dáta Nahrať životopis

Uchádzač o zamestnanie v systéme COOP Jednota je ako dotknutá osoba oboznámený s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu kontaktné údaje, profesné dáta a údaje uvedené v životopise, budú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a spracovávané za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície a to:

  • príslušnou COOP Jednotou, ktorá voľnú pracovnú pozíciu inzeruje a
  • jej franšízorom, COOP Jednotou Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35697547, zapísané v OR OS Ba I., odd. Dr, vl. č. 218/B.

Príslušná COOP Jednota a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo budú osobné údaje poskytnuté uchádzačom spracovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a evidovať ich vo svojej databáze po dobu 6 mesiacov od ich poskytnutia, ak nebudú v uvedenom období uchádzačom o zamestnanie odvolané. Po tejto dobe budú vymazané.
Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom webového formulára https://podnety.coop.sk. Odvolanie súhlasu je účinné do 30 dní odo dňa jeho doručenia.