Kariéra

Stavebný inžinier (Nové Zámky)
Nové Zámky, Hlavné námestie 4484/6, 94049, OKRES: NOVÉ ZÁMKY Platnosť ponuky do 31.10.2021
Mám záujem o túto pozíciu
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

* spolupracuje s projektovými kanceláriami,

* vypracováva žiadosti a zabezpečuje všetky potrebné doklady a vyjadrenia k vydaniu rozhodnutí o umiestnení stavieb, stavebných povolení, ohlásenia drobných stavieb a udržiavacích prác, zmien spôsobu užívania stavieb, kolaudačných rozhodnutí od všetkých dotknutých inštitúcií a správcov inžinierskych sietí,
* organizuje výberové konanie pre dodávateľa stavby,
*organizuje, koordinuje a zodpovedá za stavebné projekty a ich realizáciu prostredníctvom externých dodávateľov,
* vedie agendu investičnej výstavby,
* vedie evidenciu zmlúv o dielo investičnej výstavby,
* vypracováva a vedie evidenciu zápisov o odovzdaní a prevzatí stavieb,
* vedie evidenciu faktúr investičnej výstavby a zodpovedá za rozpočet,
* spolupracuje na príprave štvrťročných a ročných investičných zámeroch družstva a na príprave mesačných splátkových kalendároch investičnej výstavby a externej údržby,
* organizuje modernizácie a rekonštrukcie prevádzok firmy prostredníctvom zamestnancov internej údržby a externých dodávateľov.
* vedie evidenciu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a noriem – elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích, atď...,
* zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a noriem,
* zabezpečuje odstraňovanie závad vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,
* zabezpečuje napĺňanie programu Facility Managementu v rozsahu svojej činnosti.

Základná mzda (brutto):

1000,-€ / za mesiac

Ďalšie informácie o mzde:

po uplynutí skúšobnej doby a splnení stanovených cieľov 15 % ročná prémia, dovolenková a vianočná odmena

Ukončenie výberového konania:

31.10.2021

Termín nástupu

01.11.2021

Zamestnanecké výhody, benefity

* práca v stabilnej spoločnosti

* bohatý sociálny program

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca

Znalosti:

- orientácia v projektovej dokumentácii,
- znalosť základných stavebných technológií, materiálov a ich vlastností, 
- znalosť pravidiel a postupov stavebného riadenia


Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- prax na podobnej pozícii min. 3 roky podmienkou,
- veľmi dobré komunikačné zručnosti

- vodičský preukaz: B (aktívne vedenie motorového vozidla)

Ďalšie informácie pre uchádzača

Životopisy žiadame zasielať e-mailom na oddelenie personalistiky COOP Jednoty Nové Zámky, SD: galova@jednota-nz.sk. Záujemcov žiadame o uvedenie súhlasu so spracovaním a archivovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovnú pozíciu.

Kategória a pozícia pracovnej ponuky:

Stavebný inžinier

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Požadovaná úroveň vzdelania:

vysokoškolské II. stupňa

Zameranie vzdelania, odbor:

Technická univerzita - Stavebná fakulta

Typ vodičského preukazu:

B

Prax:

prax na podobnej pozícii , počet rokov praxe: 3

Kontaktná osoba
COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6 940 49 Nové Zámky IČO: 00168882