Garancia COOP kvality


Kvalita výrobkov vlastných značiek COOP Jednota je pre náš maloobchodný systém prioritou. Cenovo výhodnejšie produkty, uvádzané pod vlastnými značkami, sú rovnako kvalitné ako tie značkové. Každý rok sú kontrolované v akreditovaných nadnárodných laboratóriách na Slovensku i v zahraničí. 

Aj vďaka dôsledným kontrolám môžeme na výrobky vlastných značiek umiestňovať logo Garancia COOP kvality. Pravidelnými kontrolami sa snažíme o zachovanie trvalej kvality, bezpečnosti a dôveryhodnosti výrobkov u zákazníkov. 

Každoročne sa realizujú  laboratórne kontroly na približne 1 500 výrobkoch, ktoré sa nakúpili v sieti COOP Jednota za rovnakých podmienok, ako ich nakupuje spotrebiteľ. Systém kontroly bezpečnosti a kvality je postavený na odbornosti, nezávislosti a nestrannosti. V záujme ochrany spotrebiteľa sú všetky výrobky uvedené na trh pod vlastnou značkou automaticky zaradené do systému kontrol.