Žiadosť o duplikát


V prípade poškodenia nákupnej karty, pri strate a odcudzení nákupnej karty alebo pri zmene priezviska vám radi vystavíme duplikát nákupnej karty.

Žiadosť o vydanie duplikátu si môžete stiahnuť tu:

Stiahnúť žiadosť o vydanie duplikátu

Získať ju môžete aj v predajniach COOP Jednoty. Vyplnenú žiadosť, prosím, odovzdajte vedúcej predajne COOP Jednoty, kde najčastejšie nakupujete.

Pri zmene adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy nie je nutné žiadať o vydanie novej karty. Zmenu, príp. doplnenie osobných údajov môžete nahlásiť elektronicky na adresu: podnety@coop.sk alebo telefonicky na bezplatnú linku 0800 555 567.