Zľavy u partnerov

Späť
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky zobraziť web

Kúpele Smrdáky poskytujú v roku 2021 ekonomické výhody na všetky kúpeľné pobyty a na hotelové ubytovanie pre samoplatcov v hoteloch Centrál Ensana Health Spa Hotel, Vietoris Ensana Health Spa Hotel, Depandance Morava, nachádzajúcich sa v Smrdákoch:

- 20 % zľavu z aktuálnych katalógových cien na všetky kúpeľné pobyty

- 20 % zľavu na hotelové ubytovanie

Uvedené zľavy sa vzťahujú na držiteľa nákupnej karty a ďalšiu osobu bez rozdielu veku, ktorá príde na kúpeľný pobyt v sprievode držiteľa karty. Vzťah držiteľa karty k tejto osobe nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti.

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej alebo plastovej alebo digitálnej nákupnej karty stiahnutej v mobile, pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Tieto zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny platné v čase rezervácie pobytu (telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne);

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe, akým budú poskytnuté zľavy, získa držiteľ nákupnej karty na:

Kúpele Smrdáky
Tel.: +421 (0)34 69 59 111
Fax: +421 (0)34 65 75 135
www.ensanahotels.com/sk