Zľavy u partnerov

Späť
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky zobraziť web

Kúpele Smrdáky poskytujú v roku 2022 ekonomické výhody – zľavy z ceny kúpeľných pobytov alebo hotelového ubytovania v Kúpeľoch Smrdáky uvedených v cenníku 2022 v hoteloch: Centrál Ensana Health Spa Hotel, Vietoris Ensana Health Spa Hotel, Morava Ensana Health Spa Hotel.

- 15 % zľavu z kúpeľných, relaxačných a wellness  pobytov;

- 15 % zľavu na hotelové ubytovanie

Zľavy sa vzťahujú na všetky pobyty uvedené na webovej stránke Kúpeľov https://www.ensanahotels.com/sk, okrem špeciálnych a akciových ponúk. Zľavy sa nevzťahujú na liečbu cez zdravotné poisťovne, na doplatky skupiny A a B. Zľavu nie je možné kumulovať s inou zľavou.

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej alebo plastovej alebo digitálnej nákupnej karty stiahnutej v mobile, pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe, akým budú poskytnuté zľavy, získa držiteľ nákupnej karty na:

Kúpele Smrdáky
Tel.: +421 (0)34 69 59 111
Fax: +421 (0)34 65 75 135
www.ensanahotels.com/sk