Zľavy u partnerov

Späť
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. zobraziť web

Kúpele Piešťany poskytujú na nákupnú kartu v roku 2021 v kúpeľných hoteloch: Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel, Esplanade Ensana Health Spa Hotel, Splendid Ensana Health Spa Hotel, Jalta Ensana Health Spa Hotel & Depandances Šumava, Smaragd, Vila Trajan, Pro Patria Ensana Health Spa Hotel, nachádzajúcich sa v Piešťanoch,

- 20 % zľavu z aktuálnych katalógových cien na všetky kúpeľné pobyty;

- 20 % zľavu na hotelové ubytovanie pre samoplatcov

Uvedené zľavy sa vzťahujú na držiteľa nákupnej karty a pre ďalšiu jednu osobu bez rozdielu veku, ktorá príde na kúpeľný pobyt v sprievode držiteľa karty. Vzťah držiteľa karty k týmto osobám nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti.

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej alebo plastovej alebo digitálnej nákupnej karty stiahnutej v mobile, pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Tieto zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny platné v čase rezervácie pobytu (telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne);

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe, akým budú poskytnuté zľavy, získa držiteľ nákupnej karty:

Kúpele Piešťany:
Tel.: + 421 (0)33 775 7733
Fax: + 421 (0)33 775 2528
www.ensanahotels.com/sk