Nadácia COOP Jednota

Všetky ročníky
Späť

Projekty - Nech sa nám netúlajú

Projekt Nech sa nám netúlajú

Hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času, prostredníctvom financovania projektov z finančného grantu nadácie so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť. Za obdobie realizácie projektu bolo prijatých celkom 2 716 projektov, z ktorých bolo ocenených 287 projektov sumou 476 619,91 €.