Kariéra

Autorizovaný bezpečnostný technik (Nové Zámky)
Nové Zámky, Hlavné námestie 4484/6, 94049, OKRES: NOVÉ ZÁMKY Platnosť ponuky do 31.05.2021
Mám záujem o túto pozíciu
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- vypracováva a vedie dokumentáciu BOZP a PO,

- zabezpečuje školenia zamestnancov v oblasti BOZP a PO a sleduje ich termíny, 

- zisťuje riziká práce a podieľa sa na prijímaní opatrení na znižovanie možnosti vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, 

- vyberá dodávateľa osobných ochranných pracovných prostriedkov a objednáva ich a sčasti vedie evidenciu pridelených OOPP,

- vykonáva kontroly, previerky a audity zaisťujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu, 

- sleduje zmeny legislatívy a následne aktualizuje vnútorné predpisy,

- zisťuje a analyzuje príčiny vzniku pracovných úrazov s návrhom na opatrenia vedúce k predchádzaniu vzniku podobných pracovných úrazov,

- vykonáva registráciu pracovných úrazov, komunikuje s príslušnými inštitúciami,

- zabezpečuje chod komisie bezpečnosti a zdravia,

- vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky,

- upozorňuje na zistené nedostatky v oblasti BOZP a PO a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 

- zastupuje spoločnosť pri kontrolách a auditoch a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, 

- komunikuje a rieši úlohy spolu s pracovnou zdravotnou službou,

- plní ďalšie úlohy autorizovaného bezpečnostného technika a technika PO.

Základná mzda (brutto):

900,-€ / za mesiac

Ďalšie informácie o mzde:

po 3 mesiacoch 20% prémie, dovolenková a vianočná odmena

Ukončenie výberového konania:

31.05.2021

Termín nástupu

dohodou

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca bez sprostredkovateľských agentúr,
- príspevok na rekreáciu a rehabilitáciu,
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
- sociálna výpomoc pri náročných životných situáciách,
- príspevok na stravovanie,
- príspevok na kultúru a šport,
- odmeny a ocenenia pri príležitosti životných a pracovných výročí,
- možnosť využívať benefity vernostného programu,
- mimoriadne odmeny,
- spoločné kultúrne a športové aktivity

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika BOZP,

- Osvedčenie technika požiarnej ochrany, 

- znalosť príslušnej legislatívy platnej pre oblasť BOZP a PO, 

- zručnosť analyzovať problémy a navrhovať efektívne riešenia,

- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, profesionalita 


Ďalšie informácie pre uchádzača

Uchádzači môžu zaslať svoj životopis na e-mailovú adresu: galova@jednota-nz.sk s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky pracovného miesta. 

Kategória a pozícia pracovnej ponuky:

Technik BOZP

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Požadovaná úroveň vzdelania:

vysokoškolské I. stupňa

Zameranie vzdelania, odbor:

Odbor: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnostný manažment

Typ vodičského preukazu:

B

Prax:

oblasť BOZP a PO , počet rokov praxe: 3

Kontaktná osoba
COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6 940 49 Nové Zámky IČO: 00168882