Otázky a odpovede

Vážení zákazníci, držitelia nákupných kariet COOP Jednota, skontrolujte si platnosť svojej COOP karty.  Pre informáciu uvádzame, že nákupné karty začínajúce číslami: 99902, 99952, 99906, 99923,  99912, 99962 sú neplatné. Ak vlastníte kartu s niektorým z týchto začiatočných EAN-ov nákupnej karty, nepoužívajte ju a zriaďte si novú nákupnú kartu. Najlepšie v predajni, kde najčastejšie nakupujete.

Platnosť nákupnej karty si môžete overiť na webovej stránke www.coop.sk v časti Nákupná karta/Moja karta, zadaním čísla pod čiarovým kódom zo zadnej strany nákupnej karty.

Nákupné karty začínajúce číslami 99902 alebo 99952 boli registrované v bývalej COOP Jednote Bratislava-mesto. Obchodné aktivity s touto COOP Jednotou boli ukončené ešte v roku 2011. O neplatnosti nákupných kariet sme v tom čase zákazníkov informovali prostredníctvom našej webovej stránky a iných komunikačných kanálov.

Nákupné karty začínajúce číslami 99906 a 99923 boli 1.7.2020 vyradené z vernostného programu. Nákupné karty, ktoré začínali číslami 99906 boli registrované v COOP Jednote Bratislava-vidiek a nákupné karty s počiatočnými číslami 99923 boli registrované v COOP Jednote Púchov. Obe COOP Jednoty svojich držiteľov nákupných kariet/členov, vopred informovali, aby už tieto nákupné karty nepoužívali a požiadali o novú nákupnú kartu v tej predajni, v ktorej najčastejšie nakupujú. Členom predmetných COOP Jednôt, vyradením nákupnej karty z vernostného systému COOP Jednota, členský vzťah nezaniká, naďalej zostávajú platnými členmi družstva.

Nákupné karty začínajúce číslami  99912 a 99962 boli registrované v COOP Jednote Trenčín,  ktorá  ukončila obchodnú činnosť v 2. polroku 2020. Predajne, ktoré prevádzkovala, postupne prevzali COOP Jednoty Čadca, Prievidza, Senica a Žilina. Na tieto nákupné karty už nie je možné evidovať nákupy, ale v súčastnosti prebieha ich preregistrácia do niektorej z preberajúcich COOP Jednôt. Ak ste ešte o prevydanie svojej trenčianskej karty nepožiadali, máte možnosť tak urobiť do 31.12.2020. Po tomto termíne sa všetky uvedené karty vyradia z vernostného programu. Podotýkame, že trenčiansku nákupnú kartu je možné preregistrovať iba raz a môže o ňu požiadať iba osoba, ktorá bola uvedená na pôvodnej plastovej trenčianskej nákupnej karte. 

Zľavy za nákupy evidované na nákupnú kartu v 1. polroku 2020 sa vyplácajú od 29.10.2020 do 31.12.2020. Držitelia pôvodných trenčianskych kariet, ktorých nákupná karta bola v systéme preregistrovaná po 1.7.2020, si budú môcť zľavu za 1. polrok 2020 uplatniť vo veľkonočnom období v roku 2021. Zľava za 1. polrok 2020 im bude pripočítaná k zľave za 2. polrok 2020. Aj tu však platí podmienka, že nárok na zľavu vzniká až pri minimálnom objeme nákupov vo výške 50 eur za príslušný polrok.