Zľavy u partnerov

Späť
Kúpele Nimnica, a. s. zobraziť web

Od 1. októbra 2021 poskytujú Kúpele Nimnica ekonomické výhody pre držiteľov nákupnej karty, pre samoplatcov, v ubytovacích zariadeniach Balnea Grand, Kúpeľných domoch Caritas I, Caritas II, Veritas, Manín a Salus.

  • 10 % zľava na víkendový pobyt KLASIK
  • 10 % zľava na predĺžený víkendový pobyt KLASIK PLUS
  • 10 % zľava na liečebný pobyt MEDICAL

Zľavy neplatia na akciové pobyty a nekumulujú sa s inými zľavami poskytovanými Kúpeľmi. Uplatní sa vždy výhodnejšia zľava platná v aktuálnom čase počas platby pobytu.Uvedené zľavy sa vzťahujú na držiteľa nákupnej karty a pre ďalšiu jednu dospelú osobu, ktorá je ubytovaná s držiteľom nákupnej karty v jednej ubytovacej jednotke. Vzťah držiteľa karty k tejto osobe nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti. 

Podmienky poskytnutia:
Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie nákupnej karty (dočasnej papierovej alebo plastovej alebo digitálnej nákupnej karty, stiahnutej v mobile) pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe akým budú poskytnuté zľavy, získa držiteľ nákupnej karty:

Kúpele Nimnica
Tel.: +421 424 608 608
e-mail: rezervacie@kupelenimnica.sk
Webová stránka: www.kupelenimnica.sk