Ocenenia: Hermes komunikátor roka 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA: COOP Jednota patrí k najlepšie komunikujúcim inštitúciám

Odbornou porotou projektu Hermes komunikátor v kategórii Obchodné reťazce bola medzi najlepšie komunikujúce inštitúcie v Slovenskej republike zaradená aj COOP Jednota. V silnej konkurencii obsadila druhú priečku.

9. novembra prebehlo odovzdávanie cien 4. ročníka Hermes Komunikátor. COOP Jednota sa doposiaľ umiestnila v každom ročníku v prvej trojke ocenených odbornou porotou. Tento rok je prelomový, lebo za rok 2017 sa COOP Jednote podarilo postúpiť o stupienok vyššie.

Projekt Hermes Komunikátor si kladie viacero cieľov: motivovať inštitúcie v Slovenskej republike k skvalitňovaniu komunikácie, upozorniť odbornú verejnosť na dôležitosť komunikácie pre akvizíciu nových klientov a udržanie existujúcich klientov, rozvíjať komunikačnú a právnu gramotnosť laickej verejnosti, podporovať zdravú a férovú súťaživosť medzi inštitúciami v kategóriách tejto súťaže, odmeniť najlepšie komunikujúce inštitúcie v Slovenskej republike a určovať benchmark za príslušné hodnotiace obdobie v oblasti komunikácie pre inštitúcie v Slovenskej republike.

Uspieť v súťaži s náročnými kritériami nie je jednoduché, o to viac nás teší, že sa nám podarilo viac ako len obhájiť úspech z minulých ročníkov. Teší nás, že náš dlhodobý koncept reklamných kampaní je uznávaný ako medzi laickou, tak i odbornou verejnosťou.

www.cenyhermes.sk