Časopis Jednota EN

Vzdelávanie

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo si uvedomuje, že vzdelávanie je nevyhnutným nástrojom rozvoja a profilu každej spoločnosti, a preto má vypracovaný pre skupinu COOP Jednota dlhodobý projekt efektívneho vzdelávacieho systému na všetkých stupňoch riadenia od vrcholového manažmentu až po predavača s prioritnou orientáciou na zákazníka. Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje na základe každoročne rozpracovanej a schválenej Koncepcie vzdelávania a rozvoja zamestnancov spotrebných družstiev. Vzdelávacie aktivity sú zamerané predovšetkým na kvalitnú prípravu pre plnenie náročných úloh obchodu s cieľom zvýšenia výkonnosti zamestnancov a kvality poskytovaných služieb zákazníkom.

Skupina COOP Jednota realizuje vzdelávacie aktivity cez vlastné zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou - Vzdelávací inštitút COOP, a.s. v Mojmírovciach. Na slovenskom trhu vzdelávania má toto vzdelávacie zariadenie dlhoročnú tradíciu, čo vidieť aj z bohatej ponuky, ktorú prezentuje na svojej webovej stránke www.vic.sk.

COOP Jednota Slovensko sa stará nielen o vzdelávanie zamestnancov spotrebných družstiev, ale aj o výchovu a vzdelávanie mládeže prostredníctvom

súkromnej strednej odbornej školy, súkromnej hotelovej akadémie a strediska praktického vyučovania

. Lojalita a záujem o firmu sa budujú už od stredoškolských lavíc a preto spotrebné družstvá mladým ľuďom pripravujúcim sa na svoje povolanie vo vzdelávacích zariadeniach spotrebných družstiev vštepujú úctu k družstevným tradíciám a hodnotám. Neskôr v rámci družstevného vzdelávacieho systému si postupne dopĺňajú svoje praktické i teoretické vedomosti potrebné pre prácu v obchode.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...