Časopis Jednota EN

COOP CashBack

COOP CashBack  je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožňuje pri platbe kartou v obchode okrem samotnej platby vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom COOP CashBack.

Výhody služby COOP CashBack
- platba za tovar a následný výber hotovosti sa uskutočnia na jednom mieste
 -výber hotovosti je bezpečný (overený PINom alebo podpisom), rýchly a pohodlný
- umožňuje výber hotovosti aj pokiaľ nie je (v blízkosti) (k dispozícii) bankomat

Podmienky platby COOP CashBack
Podmienkou poskytnutia služby COOP CashBack je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umožňuje.
Platba za tovar musí byť v hodnote minimálne 5 €.

Maximálna výška vyberanej sumy cez COOP CashBack je 50 € na jednu transakciu a započítava sa do denného limitu pre výber hotovosti.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...