Časopis Jednota EN

Reťazec logistických centier

COOP Jednota Slovensko zastrešuje sieť deviatich logistických centier. V oblasti logistiky skupiny COOP Jednota došlo v roku 2015 k rozvoju rôznych projektov, ktoré prispeli k rozširovaniu funkcionality, k modernizácii a tým aj k zvyšovaniu služieb, ktoré logistické centrá zabezpečujú pre COOP Jednoty a ich predajne.

V rámci reťazca logistických centier skupiny COOP Jednota pôsobí nasledovných 9 spoločností:

► COOP Jednota – Logistické centrum, a. s., Horný Hričov
► Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť, Levice
► COOP VOZ, a.s., Trnava
► LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s., Krupina
► COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš
► COOP JLC, a.s., Kostolné Kračany
► Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s., Trebišov
► LC Sabinov, a.s., Sabinov
► COOP-TATRY, s.r.o., Prešov

Podiely jednotlivých centier na celkových výkonoch logistických centier

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...