Časopis Jednota EN

Oznamy

Spoločnosť COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo so sídlom v ŽARNOVICI,
Bystrická 44, podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov


Zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených
v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2016
vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

 
  Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 82,7
2. Hydinársky priemysel 86,9
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 58,0
4. Mliekarenský priemysel 78,9
5. Mlynský priemysel 54,7
6. Pekársky a cukrársky priemysel 81,2
7. Cestovinársky priemysel 91,9
8. Cukrovarnícky priemysel 83,4
9. Cukrovinkársky priemysel 20,1
10. Výroba medu 99,1
11. Konzervárenský priemysel 38,6
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 60,9
13. Pivovarnícky priemysel 85,9
14. Vinársky priemysel 80,0
15. Liehovarnícky priemysel 82,9
16. Mraziarenský priemysel 41,9
17. Tukový priemysel 29,1
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 63,4
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 59,7
20. Ovocie mierneho pásma 66,2
21. Zelenina mierneho pásma 50,1
22. Konzumné zemiaky 77,5
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených
na Slovensku 
na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu
67,5
 
 
 
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...