Časopis Jednota EN

O nás

Obchodné meno : COOP JEDNOTA ŽARNOVICA ,spotrebné družstvo
Sídlo: 966 81 Žarnovica , Bystrická ul.č.44 Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Družstvo na základe dobrovoľného rozhodnutia je členom COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Bratislava. Družstvo je zriadené na dobu neurčitú. Družstvo prostredníctvom prevádzkových jednotiek pôsobí v okresoch : Zlaté Moravce
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banská Štiavnica

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...