Časopis Jednota EN

Kontakty

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
Bystrická 44
968 01  Žarnovica
 
 
Predseda družstva
 
Ábel Tužinský
 
Sekretariát predsedu družstva:
č.t. 045/6812296,
fax 045/6812102
e-mail: aluptakova@cjz.sk
 
Útvar právny a členských vzťahov
č.t. 045/6812297
fax 045/6812102
e-mail: edatkova@cjz.sk
 
Útvar personálny
č.t. 045/6813051
fax 045/6812102
e-mail: hbencova@cjz.sk
veľkoobchodný úsek
 
Predsedníčka ZV-OZO
č.t. 045/6814896
fax 045/6812102
e-mail: annaluptakova@cjz.sk
 
  
 
Veľkoobchodný úsek
 
Lýdia Bratková 
Podpredsedníčka predstavenstva, vedúca veľkoobchodného úseku
045/6812251
e-mail: lbratkova@cjz.sk
 
  
Útvar ekonomiky VOÚ
č.t. 045/6814763, 6814764
fax 045/6812252
e-mail: hdodokova@cjz.sk
 
Referát fondov
č.t. 045/6814619
fax 045/6812252
e-mail: btonhajzerova@cjz.sk, joslancova@cjz.sk, jmarekova@cjz.sk lbrodzianska@cjz.sk, muramova@cjz.sk
 
Referát dopravy
č.t. 045/6813255
fax 045/6812252
 
 
  
Úsek obchodno – technický
 
Ing. Alena Schwarzová 
Námestníčka, vedúca obchodno – technický úsek
045/6812447
e-mail: aschwarzova@cjz.sk
  
Útvar obchodnej politiky a cien
č.t. 045/6812456
fax 045/6812102
e-mail: asipikalova@cjz.sk, eviglaska@cjz.sk, amlynarikova@cjz.sk, marketing@cjz.sk
 
Útvar fondov maloobchodu
č.t. 045/6812254
fax 045/6812102
e-mail: euramova@cjz.sk, abratkova@cjz.sk
 
Útvar kontroly a inšpekcie
č.t. 045/6812255
fax 045/6812102
e-mail: mjazvinska@cjz.sk, mmatulova@cjz.sk, mrepiska@cjz.sk,
kkozinova@cjz.sk,
 
Útvar technický
č.t. 045/6812447
fax 045/6812102
e-mail: mprecuchova@cjz.sk, asucha@cjz.sk
 
 
 Úsek ekonomický
 
Anna Maslenová
Námestníčka, vedúca  ekonomického úseku
045/6812008
e-mail: amaslenova@cjz.sk
 
 
Útvar informačnej sústavy výpočt. techniky
č.t. 045/6812145
fax 045/6812102
e-mail: elacova@cjz.sk, dkostensky@cjz.sk,
 
Útvar financovania a inventarizácie
č.t. 045/6812457
fax 045/6812102
 
Útvar ekonomiky práce
č.t. 045/6812255
fax 045/6812102
e-mail: imichnova@cjz.sk, bbetkova@cjz.sk
 
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...