Časopis Jednota EN

O nás

Úlohou tejto stránky je priblížiť všetkým zákazníkom a sympatizantom spotrebného družstva aktuálnosť činnosti spotrebného družstva a možnosť získať základné údaje t. j. poslanie a jeho ciele v najbližšej budúcnosti.
            Na webovej stránke nájdete informácie o histórii, poslaní družstva, o podmienkach členstva v družstve, získaní zákazníckych kariet. Zároveň získate vedomosti o regióne v ktorom naše družstvo pôsobí.
            COOP Jednota Vranov nad Topľou, SD pôsobí vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti svoju činnosť rozvíja v okresoch Vranov n. T., Snina a Košice. Družstvo v rámci transformácie sa vypracovalo na obchodnú spoločnosť, ktorá dosahovanými výkonmi dokáže pôsobiť na malom trhu spolu s obchodnými reťazcami, ktorých ekonomická pozícia je v rámci Slovenska silná. To, že je družstvo v dnešnej podobe schopné čeliť aj problémom silnejúcej konkurencie, je zásluhou dobrej tímovej práce vedenia družstva, zamestnancov, funkcionárov a tiež širokej členskej základne.
            Do budúcnosti si kladieme ciele, ktoré družstvo ekonomicky posilnia a to predovšetkým poskytovaním kvalitných služieb pre nášho zákazníka sa staneme vyhľadávanou obchodnou spoločnosťou, kde sa zákazník rád vracia a ostáva verný systému spotrebných družstiev na Slovensku

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...