Časopis Jednota EN

Členstvo

Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov, Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktoré riadi činnosť družstva. Kontrolná komisia je nezávislým kontrolným orgánom družstva a je oprávnená kontrolovať celú činnosť družstva.
            V súčasnosti má naše družstvo 3 402 členov, ktorí sú organizovaní do 69 členských základní. Funkcionársky aktív tvorí 247 funkcionárov.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...