Časopis Jednota EN

Členstvo

Predstavenstvo

 

Predsedníčka družstva,
Predseda predstavenstva

Mgr. Anna Beťušťáková

Podpredsedníčka družstva Ing. Oľga Trstenská
Podpredsedníčka družstva PhDr. Daniela Furdeková
Členovia RsDr. Milan Bajči
  PhDr. Patrícia Betušťáková
  Jozef Jackulík
  Mária Karetková
  Ing. Ladislav Polák
  Daniela Šenšelová

kontakt na ostatných členov predstavenstva družstva

Kontrolná komisiaPredseda kontrolnej komisie Alžbeta Vrabčeková
Členovia Mária Buganová
  Mgr. Anna Kulašníková
  Elena Kovaľová
  Margita Pappová

kontakt na ostatných  členov kontrolnej komisieVYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...