Časopis Jednota EN

Polročný výkaz podľa zákona 152/1995 Z.z.

COOP Jednota Trnava, so sídlom Trojičné námestie č. 9, 918 42 Trnava
podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z . z. o potravin ách v znení
neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele ob ratu
z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja
všetkých potravín spolu za II. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa
výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

 
 
P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 86,2
2. Hydinársky priemysel 88,5
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 53,2
4. Mliekarenský priemysel 69,6
5. Mlynský priemysel 51,0
6. Pekársky a cukrársky priemysel 80,2
7. Cestovinársky priemysel 86,6
8. Cukrovarnícky priemysel 85,8
9. Cukrovinkársky priemysel 17,3
10. Výroba medu 100,0
11. Konzervárenský priemysel 37,1
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 55,4
13. Pivovarnícky priemysel 75,7
14. Vinársky priemysel 79,4
15. Liehovarnícky priemysel 78,6
16. Mraziarenský priemysel 28,9
17. Tukový priemysel 26,6
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a  
     ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 58,4
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 54,7
20. Ovocie mierneho pásma 16,3
21. Zelenina mierneho pásma 30,6
22. Konzumné zemiaky 81,6
23.Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na  
     Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 63,6
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...