Časopis Jednota EN

Polročný výkaz podľa zákona 152/1995 Z.z.

COOP Jednota Trnava, so sídlom Trojičné námestie č. 9, 918 42 Trnava
podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z . z. o potravin ách v znení
neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele ob ratu
z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja
všetkých potravín spolu za I. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa
výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

 
 
P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 86,3
2. Hydinársky priemysel 89,7
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 55,2
4. Mliekarenský priemysel 70,3
5. Mlynský priemysel 48,1
6. Pekársky a cukrársky priemysel 79,7
7. Cestovinársky priemysel 86,7
8. Cukrovarnícky priemysel 79,7
9. Cukrovinkársky priemysel 17,4
10. Výroba medu 100,0
11. Konzervárenský priemysel 36,9
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 56,9
13. Pivovarnícky priemysel 75,3
14. Vinársky priemysel 84,8
15. Liehovarnícky priemysel 80,0
16. Mraziarenský priemysel 30,4
17. Tukový priemysel 25,3
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a  
     ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 58,1
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 53,1
20. Ovocie mierneho pásma 66,2
21. Zelenina mierneho pásma 45,0
22. Konzumné zemiaky 58,6
23.Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na  
     Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 63,8
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...