Časopis Jednota EN

O nás

Príhovor predsedu Coop Jednota Trnava, SD


Vitajte na stránke  Coop Jednota Trnava,

  pripravili sme ju pre Vás s cieľom, aby ste získali čo najviac informácií o našej obchodnej spoločnosti COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo. Nájdete tu stručný prierez našou históriou, zoznámite sa s predmetom našej činnosti s podmienkami členstva, s orgánmi družstva, získate poznatky o lokalizácii jednotlivých predajní a o mnohých ďalších veciach, ktoré Vás budú zaujímať.

  Naše družstvo je súčasťou najväčšieho slovenského obchodného reťazca COOP Jednota. Svoju činnosť rozvíjame v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, kde máme najviac prevádzkových jednotiek, niekoľko predajní však máme i v okresoch Pezinok a Senec.
Od transformácie družstva v roku 1993 po súčasnosť sa naše družstvo vypracovalo na prosperujúcu obchodnú spoločnosť. Rast výkonov za niekoľko ostatných rokov sa nezastavil ani po nástupe tvrdej zahraničnej konkurencie v podobe zahraničných obchodných reťazcov.  Je to výsledok tímovej práce vedenia družstva s pracovníkmi a členmi. Verím, že budúce roky sa budú vyvíjať v znamení prosperity a spokojnosti našich členov a zákazníkov.

Ing. Uváčik Bohuslav
predseda predstavenstva COOP Jednota Trnava, SD

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...