Časopis Jednota EN

Členstvo

DIVIDENDY ZA ROK 2014
 
V termíne od 1.9.2015 do 30.11.2015 Vám budú vyplatené podiely na zisku (dividendy) za rok 2014 vo výške 8 € na člena.

Dividendy Vám budú vyplatené prostredníctvom POS terminálov pri pokladni ktorejkoľvej predajni COOP Jednota Trnava, SD po predložení celoslovenskej nákupnej karty KLASIK.

Podiel na zisku (dividenda) sa bude poskytovať výhradne nákupom ďalšieho tovaru (nevypláca sa v peniazoch).


ZĽAVY Z NÁKUPU ZA I. POLROK 2015

V termíne od 26.11.2015 do 31.12.2015 Vám budú poskytnuté zľavy z nákupu na celoslovenskú nákupnú kartu KLASIK za I. polrok 2015.
Zľavy z nákupu budú poskytované prostredníctvom POS terminálov pri pokladni ktorejkoľvek predajni COOP JEDNOTA TRNAVA, SD.
Zľava sa bude poskytovať výhradne nákupom ďalšieho tovaru (nevypláca sa v peniazoch).


Bližšie informácie dostanete pri pokladniach vo všetkých predajniach COOP Jednota Trnava, SD.
Momentálne družstvo neprijíma nových členov.

  
 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...