Časopis Jednota EN

Podiel predaja SK výrobkov

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, so sídlom Topoľčany, Stummerova 5 podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 82,6
2. Hydinársky priemysel 88,1
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 54,6
4. Mliekarenský priemysel 76,5
5. Mlynský priemysel 47,6
6. Pekársky a cukrársky priemysel 85,6
7. Cestovinársky priemysel 90,7
8. Cukrovarnícky priemysel 84,7
9. Cukrovinkársky priemysel 20,2
10. Výroba medu 100,0
11. Konzervárenský priemysel 37,7
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 63,5
13. Pivovarnícky priemysel 82,4
14. Vinársky priemysel 83,2
15. Liehovarnícky priemysel 84,7
16. Mraziarenský priemysel 32,9
17. Tukový priemysel 25,8
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 64,7
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 50,5
20. Ovocie mierneho pásma 76,4
21. Zelenina mierneho pásma 45,0
22. Konzumné zemiaky 99,7
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 67,6
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...