Časopis Jednota EN

Ponuka nehnutelností

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


prenajme za výhodné nájomné
- predajné a kancelárske priestory v obchodnom dome Cieľ Senica - ll. a lll. poschodie,
- predajné a kancelárske priestory Myjava, M.R.Štefánika 525 - l. poschodie,
- predajné a kancelárske priestory v nákupnom centre Gbely, Čsl. armády súp. č. 1038,
- kancelárske priestory v administratívnej budove Senica, Nám. oslobodenia 12,
- skladové priestory Smolinské súp. č. 202
- predajné a skladové priestory vedľa predajne potravín Plavecký Mikuláš súp. č. 17,
- nebytové priestory vedľa predajne potravín Rohov súp. č. 26,
- predajné priestory Stupava, Hlavná 1054, l. poschodie,

odpredá
- nákupné stredisko Hlboké súp. č. 116,
- pohostinstvo Stará Myjava súp. č. 60,
- predajné priestory / kvetinárstvo, textil / Jablonica súp. č. 568, vedľa predajne potravín,
- predajné priestory Závod súp. č. 864.

Záujemci o odpredaj prihláste sa písomne do 26.03.2017.


Informácie na COOP Jednota Senica, SD Nám. Oslobodenia 12, č. dv. 201 Senica,
resp. 034/6909055, 0905 422 437.
VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...