Časopis Jednota EN

Kontakt

FAX :034 / 6909040 Sekretariát  
 
     
ČÍS.TELEFÓNU ODDELENIE / FUNKCIA MENO PRACOVNÍKA
     
Predseda predstavenstva, sekretariát, čl.vzťahy, VPK, právne a pers.odd.
     
6909022 Predseda predstavenstva Ing. Ivan Bzdúšek
6909022, 23 Sekretariát,Čl.vzťahy,VPK E.Khulová,Ing. I.Zelenková
6909025 Vedúca pers.-práv. oddelenia JUDr. Kuliačková Eva
6909026 Personálne oddelenie Mgr. Holá Erika


 
   
Odbor prevádzky a riadenia  
     
6909024 Námestník odboru PaR
Ing. Šefčíková Svetlana
6909029 Zást. nám. odboru PaR Ing. Hečková Lenka


 
   
Odbor obchodu a marketingu  
     
6909041 Námestník odboru OaM Ing. Felix Mikula
6909052 Zást. nám. odboru OaM Ing. Ivan Bzdúšek PhD


 
   
Odbor ekonomiky a informatiky  
     
6909033 Nám.odb.EaI a podpr.predstavenstva Ing. Viera Adamčíková
6909036 Zást.nám.odb.E a I Ľubica Škapiková
6909038 Prevádzková učtáreň Viera Lišková - vedúca
6909046 Mzdové oddelenie Katarína Podešlová - vedúca


 
   
Odbor financií a majetku  
     
6909055 Námestník odboru FaM Ing. Minx Dušan
6909056 Zást. nám. odboru FaM Ing. Igor Grék

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...