Časopis Jednota EN

Časopis Jednotár

Informačný bulletin COOP Jednoty Senica, spotrebné družstvo s názvom JEDNOTáR sa vydáva od roku 1999.  Priebežne informuje o výsledkoch a o aktuálnom dianí v družstve. Prináša správy o činnosti dozorných výborov. Súčasťou každého čísla je  spoločenská rubrika, krížovka a reklamná stránka, na ktorej  sa pripomínajú čitateľom produkty jednotlivých dodávateľov. Všetky texty sú dopĺňané fotodokumentáciou. Vychádza pravidelne štvrťročne vo formáte A4 na 8 až 12 stranách. Čierno-biela úprava je doplnená červenou a modrou farbou v odtieňoch loga družstva. Titulná strana je plnofarebná. Je expedovaný na každú prevádzkovú jednotku, dostávajú ho členovia Predstavenstva družstva, Kontrolnej komisie, predsedovia MDV,  pracovníci správneho aparátu a aj dôchodcovia. Šéfredaktorkou je Oľga Zlochová, členovia redakčnej rady sú Ing. Svetlana Šefčíková, Ing. Ivan Bzdúšek PhD, Eva Khulová - všetko pracovníci ústredia družstva.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...