Časopis Jednota EN

Ponuky

Práca v družstve


V súčastnom období nemá družstvo voľné pracovné miesta. Vaše žiadosti o prijatie do pracovného pomeru nám môžete zaslať na našu poštovú adresu alebo e-mail

 


 

Nehnuteľnosti


COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka na  predaj rekreačnú chatu "JARKA" v lokalite Jelšava - Hrádok.

Chata Jarka Lokalita Jelsava Hradok

Kontakt: 0905467120, 0905906014

 
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka na prenájom:


Nehnuteľnosti určené na odpredaj v roku 2015:

1. Budova Ochtiná, súp. čís. 138, výmera 554m2, parc. čís. 185

2. Budova Magnezitovce, súp. čís. 126, výmera 337m2, parc. čís. 296

3. Budova Rakovnica, súp. čís. 223, výmera 1749m2, parc. čís. 655/5Podrobnejšie informácie o priestoroch, dohodnutie prehliadky a pod. je možné získať na adrese:
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58, 050 01 Revúca
tel.č.+421584421250
E-mail: Správa majetku


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...