Časopis Jednota EN

O nás

 

História

Družstevná myšlienka nachádzala živnú pôdu v Revúcej už v 70. rokoch 19. storočia. Prvý potravinový spolok bol založený Samuelom Ormisom v roku 1869 v Revúcej. Od roku 1945 družstevné organizácie začali vyvíjať svoju obchodnú činnosť skoro vo všetkých obciach vtedajšieho revúckeho a rožňavského okresu. Dňa 25.11.1953 vznikla Jednota-SD Revúca. Po novom usporiadaní okresov v našej republike, dňom 1.júla 1960 vzniklo Jednotné ľudové spotrebné družstvo Rožňava so sídlom v Revúcej. Svoju činnosť v tom čase vyvíjalo družstvo v 66 obciach. Koncom 80-tych rokov začalo družstvo prevádzať svoju činnosť pod názvom Jednota spotrebné družstvo Revúca a pôsobilo prakticky vo všetkých obciach okresov Revúca a Rožňava. Po roku 1992 prešlo družstvo transformáciou a v prvej polovici 90. rokoch sa začalo boriť s prvými problémami prinesené novými tržnými podmienkami a konkurenciou. Posledná zmena nastala od 1.1.2004, kedy došlo k zmene obchodného mena na COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo Revúca.
 


 

 

Profil

COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo je neuzavretým dobrovoľným spoločenstvom osôb, ktorí sa združili za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojim členom. Jednota Revúca je samostatný právny subjekt majetkovo oddelený od svojich členov. V právnych vzťahoch družstva s tretími osobami zodpovedá družstvo za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom.

OBCHODNÝ NÁZOV: COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
PRÁVNA FORMA: Družstvo
SÍDLO: Revúca
OBCHODNÝ REGISTER:  Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Dr Vložka číslo: 242/S
IČO: 00169129
DIČ: 2020500020
IČ DPH: SK2020500020
DEŇ VZNIKU: 25.11.1953
PREDMET ČINNOSTI: - maloobchodná činnosť 
  - veľkoobchodná činnosť
  - prenájom nehnuteľností
  - sprostredkovanie obchodu
  - reklamná a aranžérska činnosť
  - vnútroštátna cestná nákladná doprava a iné
    

Aktuálny výpis z Obchodného registra nájdete TU.
 VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...