Časopis Jednota EN

Členstvo

Výhody členstva


COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo evidovalo ku 30.6.2010  2 367 členov, ktorí sú združení v 82 členských základniach.
  
Zhromaždením delegátov 10.4.2008 bola schválená zmena STANOV.
Od 1.1.2009 družstvo eviduje len členov so základným členským vkladom 30 EUR.

Družstvo okrem členov eviduje aj držiteľov nákupných – zákazníckych kariet. Od 1.3.2010 došlo k zmene pri vydávaní nákupnej karty COOP Jednota Klasik v zmysle schváleného projektu na Dočasnú nákupnú kartu COOP Jednota Klasik.

Držiteľ nákupnej karty má po skončení kalendárneho roka nárok na zľavu z  hodnoty realizovaných a zaevidovaných nákupov.

Výška zľavy pre členov je 1,5 % a určuje ju Predstavenstvo v príslušnom kalendárnom roku.

Držiteľ zákazníckej karty má po skončení roka nárok na zľavu z nákupov vo výške 1%.


Komunikácia družstva s členmi je zabezpečená prostredníctvom členských schôdzí, ktoré sa konajú raz ročne.


Členovia družstva majú právo: 

- voliť a byť volený do orgánov družstva v zmysle platných STANOV
- predkladať návrhy a pripomienky k zlepšeniu činnosti družstva
- na výhodné úročenie úspor vo forme pôžičiek člena družstvu 

Predstavenstvo


Predseda

Ing. Vladimír Čuchran

Podpredseda

Ing. Dušan Petruš

 

Ing. Jozef Sedlák

Členovia

Ferdinand Nemček

 

Milan Dávid

 

Vojtech Becze

 

Zuzana Fifiková 

Kontrolná komisia


Predseda

Ing. Petronela Bušovská

Členovia

Marta Šutičová

 

Mária Turicová

 

Ing. Ján Janík

 

Ján Lukáč
VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...