Časopis Jednota EN

COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


Pokračujte prosím výberom v ľavom menu.


O Z N A M Y
------------------

Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo oznamuje širokej verejnosti, že nový reklamačný poriadok platný od 01.11.2016 si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Reklamačný poriadok.

---

Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo so sídlom Sládkovičova 58, 050 01 Revúca podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za II. polrok 2015 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu.
Zoznam si môžete stiahnuť tu.

---

Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo so sídlom Sládkovičova 58, 050 01 Revúca podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2015 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu.
Zoznam si môžete stiahnuť tu.

---

Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo so sídlom Sládkovičova 58, 050 01 Revúca podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za II. polrok 2014 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu.
Zoznam si môžete stiahnuť tu.

---

Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo oznamuje svojim obchodným partnerom a zákazníkom, že získala "Certifikát solventnosti".

---

Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo so sídlom Sládkovičova 58, 050 01 Revúca podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2014 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu. 
Zoznam si môžete stiahnuť tu.

---

Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo, so sídlom Sládkovičova 58, 050 01 Revúca podľa § 12a ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje Zoznam prevádzkovateľov podľa výšky % – tuálneho podielu obratu z predaja potravín pôvodom zo Slovenskej republiky na celkovom obrate z predaja všetkých potravín v sortimente za II. polrok 2013.
Zoznam si môžete stiahnuť tu.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...