Časopis Jednota EN

O nás

Obchodné meno:   COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 
Sídlo:                      A. Hlinku I. 437, Prievidza, PSČ  971 68
IČO:                       00 169 005

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Dr, vložka č. 121 R

Pozrite si našu Facebookovú stránku,

alebo aj

Našu novú web stránku.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...