Časopis Jednota EN

Členstvo

Členské základne
Členská základňa je územnou organizačnou jednotkou družstva, ktorá pôsobí v jednej obci, prípadne vo viacerých obciach konkrétne určených predstavenstvom družstva. Jej členmi sú členovia, ktorí majú v príslušnej obci, alebo  obciach trvalé bydlisko. Môže ním byť aj člen, ktorý nemá trvalé bydlisko v obci, ale požiadal o zaradenie do tejto členskej základne.
Členské základňe družstva sú v nasledovných obciach
 
Členská základňa Meno a priezvisko predsedu dozorného výboru:
 Banky Mgr.  Zdenka Gamanová
 Bystričany Katarína Pastieriková
 Cígeľ Marcela Mikušová
 Čavoj Ing. Ján Čičmanec
 Čereňany Milan Žiško
 Diviacka Nová Ves Pavel Beňo
 Diviaky n/Nitricou Oľga Domanická
 Dlžín Stanislav Hrdý
 Dolné Vestenice Ing. Marta Humajová
 Dubnica Helena Brániková
 Handlová Mgr. Darina Šafariková
 Horná Ves Zuzana Kobesová
 Horné Vestenice Štefan Krajčík
 Hradec Matilda Šlengerová
 Chrenovec Katarína Trgiňová
 Kamenec p/Vtáčnikom Ing. Viera Vojdášová
 Kanianka Mária Vážanová
 Kľačno Jozef Závadský
 Kostolná Ves Milan Lukáč
 Koš Mária Michnová
 Lazany Viera Bošková
 Lehota p/Vtáčnikom Mgr. Božena Borková
 Liešťany Etela Drobcová
 Lipník Anna Znamenáková
 Máčov Anna Briatková
 Malá Čausa Ing. Iveta Ľahká
 Malá Lehôtka Štefan Pastorok
 Malinová Lýdia Šemrincová
 Morovno Ružena Karvačková
 Nedožery - Brezany Anna Soláriková
 Nitrianske Pravno Eva Svítková
 Nitrinske Rudno Ing. Jozef Plachý
 Nitrianske Sučany Mgr. Vlasta Sladkayová
 Nitrica Gabriela Gašparovičová
 Nováky Anna Poliaková
 Opatovce nad Nitrou Jolana Bocková
 Oslany Mgr. Helena Švecová
 Podhradie Anna Zimová
 Poluvsie Anna Uhrínová
 Poruba  Božena Tomanová
 Pravenec Lýdia Majzlanová
 Prievidza Karol Valent
 Radobica  Jozef Čmiko
 Ráztočno + Jalovec Ing.Dušan Kmeť
 Rudnianska Lehota Ing. Jozef Luchava
 Sebedražie  Ing.Miroslav Pažický
 Šútovce  Gabriela Mazániková
 Temeš Emília Zuzelková
 Tužina  Matilda Ďuricová
 Valaská Belá Marta Cúciková
 Veľká Čausa  Gabriela Tadialová
 Veľká Lehôtka Anna Fodorová
 Vieska  Marián Obžera
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...