Časopis Jednota EN

O nás

PRÍHOVOR PREDSEDU COOP JEDNOTA PREŠOV, S.D.

     Upriamte pozornosť na tieto stránky, ktoré sú pripravené pre Vás s cieľom získať čo najviac informácií o našej obchodnej spoločnosti COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo. Nájdete tu stručný prierez našou históriou, predmet našej činnosti, podmienky členstva v našom družstve, orgány družstva, lokality, v ktorých v súčasnosti pôsobíme a ďalšie informácie, ktoré Vás budú zaujímať.
     COOP Jednota Prešov, s.d. pôsobí vo východoslovenskom regióne už viac ako 50 rokov. Naše družstvo je súčasťou najväčšieho slovenského obchodného reťazca COOP Jednota. V súčasnosti svoju činnosť rozvíjame v okresoch Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Košice a Bardejov. Po ťažkých rokoch z obdobia transformácie (1993-1996) sa naše družstvo vypracovalo na prosperujúcu obchodnú spoločnosť. Rast výkonov sa nám darí zabezpečovať aj pri silnejúcej konkurencii zahraničných obchodných reťazcov. Je to výsledok dobrej tímovej práce vedenia družstva s pracovníkmi a členmi družstva. 
     Naším cieľom pre najbližšie obdobie je spokojnosť zákazníkov a prosperita našej obchodnej spoločnosti na slovenskom trhu.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...