Časopis Jednota EN

Dodávatelia

Vážení dodávatelia,

ponuky obchodného charakteru je možné zasielať na adresu:

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov

Kontakt:
tel:  051/7460 866 (Ing. Oslancová)
fax: 051/7460 899
e-mail: olga.oslancova@po.coop.sk

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...