Časopis Jednota EN

O nás

Spoločnosť COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo,
so sídlom Poprad,Nám.sv.Egídia 27
podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu
z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za II. polrok 2016 vo svojich prevádzkach
v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

 

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 91,5
2. Hydinársky priemysel 93,5
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 36,6
4. Mliekarenský priemysel 77,4
5. Mlynský priemysel 64,9
6. Pekársky a cukrársky priemysel 79,6
7. Cestovinársky priemysel 93,5
8. Cukrovarnícky priemysel 91,9
9. Cukrovinkársky priemysel 22,0
10. Výroba medu 97,1
11. Konzervárenský priemysel 39,9
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 61,9
13. Pivovarnícky priemysel 83,1
14. Vinársky priemysel 84,8
15. Liehovarnícky priemysel 89,5
16. Mraziarenský priemysel 51,8
17. Tukový priemysel 33,3
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny
a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny
53,5
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 67,7
20. Ovocie mierneho pásma 39,3
21. Zelenina mierneho pásma 43,0
22. Konzumné zemiaky 99,5
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených
na Slovensku
na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu
69,4

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...