Časopis Jednota EN

Kontakt

 

Upozorňujeme na zmenu telefónnych čísel všetkých našich pevných liniek !!!

Predajne majú číslo 052 7867xxx, kde xxx je číslo predajne.
Telefónne čísla na ústredí boli prečíslované z tvaru 052 78671xx na 052 78672xx, kde xx je číslo prípojky

COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
Námestie sv. Egídia 27
058 01 Poprad
Tel: 052/78 67 220
e-mail: jednota@pp.coop.sk  Ústredie  Poprad    
oddelenie meno tel.:  052....... e-mail mail
predseda Dubec Štefan 7867210 stefan.dubec@pp.coop.sk
predseda@pp.coop.sk
sekretariát Knežníkova 7867222 anna.kneznikova@pp.coop.sk
právne Šoltýsova JUDr. 7867212 livia.soltysova@pp.coop.sk
pravne@pp.coop.sk
členská evidencia Polomská 7867269 maria.polomska@pp.coop.sk
etický dôverník Polomská 7867269 eticky.dovernik@pp.coop.sk
personálne, mzdové Šalajková, Turan 7867223 personalisti@pp.coop.sk
IT Turcer 7867224 daniel.turcer@pp.coop.sk
it@pp.coop.sk
IT Klug 7867225 tibor@pp.coop.sk
it@pp.coop.sk
dekádne Penxova, Pavligova 7867227 anna.penxova@pp.coop.sk
  Rychvalska 7867228 anna.rychvalska@pp.coop.sk
pokladňa Rychvalska 7867229  
ekonomické Valigurová 7867234 zlatica.valigurova@pp.coop.sk
ekonom@pp.coop.sk
úhrada fa Štegenová Bc. 7867231 jarmila.stegenova@pp.coop.sk
  Chlebovec 7867232  
všeob. účtareň Pollakova 7867233 jana.pollakova@pp.coop.sk
   Jakubčáková 7867234 lucia.jakubcakova@pp.coop.sk
likvidácia faktúr Juhasova,... 7867236  
obchodné Božek 7867240 obchodne@pp.coop.sk
  Jančíková Ing 7867242 tatiana.jancikova@pp.coop.sk
hygiena Dlugošová Ing. 7867243 zuzana.dlugosova@pp.coop.sk
  Fábryová Mgr. 7867244 zuzana.fabryova@pp.coop.sk
marketing Pavlova Ing. 7867270 marketing@pp.coop.sk
technické Mihok Ing. 7867250 technicke@pp.coop.sk
MTZ Kosicka 7867254 anna.kosicka@pp.coop.sk
energetik Hrdina 7867258 jozef.hrdina@pp.coop.sk
údržba Gandzala 7867265 lubomir.gandzala@pp.coop.sk
  šofér 7867267  
  vrátnica 7867220  
  kuchyňa 7867249  
       
  VO Kežmarok    
vedúci Viener 7867901  
  Fudalyova 7867902  
obchodné Smykova 7867903  
  Trnova 7867904  
  Majlenderová 7867905  
  Tomaľová 7867906  
  Gemzova 7867907  
  Mináriková 7867908  
  Mlaka 7867909  
  sklad 1 7867911  
  predajňa 7867912  
  sklad 2,3 7867913  
  sklad 4 7867914  
  sklad 5 7867915  
  sklad 8 7867918  
       
hromadný e-mail pre všetky supermarkety   sm@pp.coop.sk
hromadný e-mail pre všetky predajne   predajne@pp.coop.sk


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...