Časopis Jednota EN

Členstvo

Výhody členstva vyplývajúce zo stanov družstva:

-predkladať návrhy, pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou družstva,
- podieľať sa na riadení a kontrole družstva,
- voliť a byť volený do orgánov družstva,
- prevádzať členské práva a povinnosti v súlade so stanovami.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...